Een dertiende-eeuwse joodse denker over Averroës
Resianne Fontaine

De naam Averroës is ook in Nederland niet onbekend. Een snelle zoekactie op internet wijst uit dat verschillende stichtingen, verenigingen en bedrijven in

Nederland hun naam hebben ontleend aan deze veelzijdige islamitische geleerde uit de twaalfde eeuw. In de academische wereld is de naam Averroës niet

alleen bij arabisten en islamologen bekend, maar ook bij diegenen die zich bezighouden met middeleeuwse Latijnse filosofie waar Averroës’ denkbeelden van grote betekenis zijn geweest – Averroës is immers de gelatiniseerde naam van Ibn Rushd (voluit: Abu l-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd). Wat veel minder bekend is, is dat hij ook in de middeleeuwse joodse filosofie zijn sporen heeft nagelaten.

Bareez Majid

In de Iraaks-Koerdische stad Sulaymaniyah staat het nationale museum Amna Suraka. Dit gebouw werd door de inlichtingendienst van Saddam Hoessein gebruikt als gevangenis waar politieke activisten werden vastgehouden, verhoord en gemarteld. Ter herdenking van de slachtoffers staan tegenwoordig van gips gemaakte levensechte witte sculpturen tentoongesteld in de voormalige cellencomplexen. Deze sculpturen zijn gebaseerd op de verhalen van voormalige gevangenen, opgetekend door de Koerdische kunstenaar Kamaran Omar.

Portret van Willy Jansen
Marjo Buitelaar

Op 6 november 2015, aansluitend op de afscheidsrede van collega-antropoloog

en levenspartner Henk Driessen (zie ZemZem 2/2015), sprak Willy Jansen haar

afscheidsrede uit als hoogleraar Genderstudies aan de Radboud Universiteit. Jansen was sinds 1975 verbonden aan die universiteit; eerst als student-assistent en junior onderzoeker bij antropologie, daarna bij het Instituut voor Genderstudies, waar ze in 1992 hoogleraar werd. Veel van het veelzijdige onderzoek van Jansen speelt zich af in het Midden-Oosten. Samen met oud-student en oud-collega Marjo Buitelaar blikt zij terug op haar loopbaan. Deel 23 in de serie Afscheid van een generatie.

Syndicate content